Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 27 2015

jeenack
Umiałam się dogadać jedynie z tymi, którzy akceptowali mnie całkowicie. Niewielu ich było, ale zawsze znalazła się dobra dusza, która choć na jakiś czas wytrzymywała mój obłęd. Potem odchodziła jak inni

June 24 2015

jeenack
Kiedy byłem małym chłopcem, marzyłem o takiej dziewczynie jak ty. I później, latami. Próbowałem zmusić parę kobiet, by były tobą

June 23 2015

jeenack
if you’re reading this i’m beautiful
— tumblrowe
jeenack
4256 61cf 500
Reposted fromfrenulum frenulum viaheadache headache
jeenack
2074 a472
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaheadache headache
jeenack
3520 d28d
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viaeternia eternia

June 22 2015

jeenack
Tak często cię widzę, choć tak rzadko spotykam. Smaku twego nie znam, choć tak często cię mam na końcu języka
— happysad

June 21 2015

jeenack
a smile to die for
— wynalezione

June 20 2015

jeenack
1042 a096 500
Reposted bymajja majja
jeenack
jeenack
I znowu był czerwiec – łagodne, długie, wolno gasnące wieczory, wieczory które tak wiele obiecują, że cokolwiek się z nimi zrobi, ma się zawsze wrażenie porażki, zmarnowanego czasu. Nie wiadomo jak najlepiej je przeżyć. Iść przed siebie, albo może zostać w domu i siedzieć przy szeroko otwartym oknie, tak żeby ciepłe powietrze, nasycone dźwiękami lata, weszło do pokoju i zmieszało się z książkami, z ideami, z metaforami, z naszym oddechem. Ale nie, to także nie jest sposób, to nie jest możliwe. Można ich – tych niekończących się wieczorów – tylko żałować, kiedy już przeminą, kiedy dzień będzie coraz krótszy. Są nieuchwytne.
— "lekka przesada"
Reposted bysentymentalnazamknioczymajjanysquimalaegoistka

June 19 2015

jeenack
Może po prostu posadź kobietę przed sobą, pogadaj z nią i postaraj się podniecić ją własnym mózgiem
— pokolenie ikea
Reposted bymajjaMadsentropiahighyossarian88

June 17 2015

jeenack
be a little bitch

June 16 2015

jeenack
Lęk wysokości świadczy o braku zaufania do siebie. Nie masz pewności, czy nie skoczysz.
— Janet Fitch
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszatanista szatanista
jeenack
1343 7f94
Reposted fromrainy rainy viaweselefigara weselefigara
jeenack
Ja po prostu chcę za dużo i zbyt nagle.
— ja po prostu jestem trochę głupia
Reposted fromwerterowska werterowska viashitsuri shitsuri
jeenack
Jestem zmeczony i wypalony, a to dopiero poczatek tygodnia, a to dopiero - w sumie - poczatek doroslosci
— Nie-halo
Reposted fromdespond despond viaszatanista szatanista
jeenack
Od ilu ludzi trzeba się będzie jeszcze odzwyczajać?
— jaaak smutno
Reposted frommartrol martrol viazapachdeszczu zapachdeszczu

June 15 2015

jeenack
Faceci są jednak łatwi w obsłudze, a i tak pojawia się zdziwienie, kiedy zrobią coś, czego mogłyśmy się spodziewać
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl